Team prestaties verbeteren

De dagelijkse prestaties van jouw team, zoals productiviteit en kwaliteit, zijn sterk afhankelijk van de samenwerking en de individuele kwaliteiten van medewerkers. Doel van het team, structuur van het team en de onderlinge communicatie zijn belangrijke parameters voor een succesvol team. In de huidige dynamische, volatiele en complexe omgeving waarin teams opereren gaat het ook om alertheid en wendbaarheid.

Alertheid is gericht op het signaleren van kansen en wellicht bedreigingen. Dat kan zijn binnen het eigen bedrijf en buiten het bedrijf. Wat doen klanten en concurrenten? Wat betekent nieuwe wet- en regelgeving? Wat zijn technologische (ICT) ontwikkelingen die we kunnen gebruiken?

Als die alertheid voldoende is gaat het om het vertalen naar nieuwe werkwijze. Die wendbaarheid (agile werken) of flexibiliteit is noodzakelijk om continu aan te blijven sluiten bij de veranderende marktomstandigheden. Succesvolle teams zijn hier toe in staat.

Meten is weten

Bij veel teams is het niet 100% duidelijk wat de doelen zijn en de bijhorende prestaties. Dit is vaak al een belangrijke verklaring en oorzaak waarom medewerkers werkdruk ervaren.

Veel medewerkers zijn gebaat bij een helder (en liefst aansprekend) doel. En inzicht in de prestaties helpt medewerkers om bewust te worden of en waar het beter kan of moet. Kortom duidelijkheid. 

Productiviteit verbeteren begint op werkvloer

Door goed te snappen wat er werkelijk speelt en hoe de werkzaamheden gedaan worden ontstaat een goed beeld van mogelijke oplossingen. Zijn er standaard werkinstructies zodat iedereen hetzelfde werkt? Zijn er zaken voor oponthoud zorgen, zoals machines, computers of printers? Moet je af en toe wachten op anderen in of buiten jouw team.

Luister goed naar de ideeën van de medewerkers. Zij weten wat er speelt, wat beter kan en wat beter moet. Benut hun kennis en kunde bij  het bedenken, selecteren en realiseren van verbeteringen.

Facebook
Twitter
Pinterest